Čakanovce

Katastrálne územia

Čakanovce 808601

Základné sídelné jednotky

Čakanovce 20860
Galamba 20861
Šikov 25173