Čaklov

Katastrálne územia

Čaklov 808661

Základné sídelné jednotky

Čaklov 20866