Cakov

Katastrálne územia

Cakov 807982

Základné sídelné jednotky

Cakov 20798