Čamovce

Katastrálne územia

Čamovce 808733

Základné sídelné jednotky

Čamovce 20873