Čaňa

Katastrálne územia

Čaňa 808750

Základné sídelné jednotky

Čaňa 20875