Čaradice

Katastrálne územia

Čaradice 808792

Základné sídelné jednotky

Čaradice 20879