Častá

Časti obce

Častá 402000
Červený Kameň 417543

Katastrálne územia

Častá 808814

Základné sídelné jednotky

Častá 20881
Červený Kameň 20882