Častkovce

Katastrálne územia

Častkovce 808857

Základné sídelné jednotky

Častkovce 20885
Rybníky 20856