Čavoj

Časti obce

Biela Voda 413896
Čavoj 402023

Katastrálne územia

Čavoj 808911

Základné sídelné jednotky

Biela Voda 20889
Čavoj 20891
Petriskovci 20894
Šindliarovci 20896