Cejkov

Katastrálne územia

Cejkov 807991

Základné sídelné jednotky

Cejkov 20799

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Cejkov (SK042B528234)