Čeláre

Časti obce

Čeláre 402047
Kírť 412442

Katastrálne územia

Čeláre 809110

Základné sídelné jednotky

Čeláre 20911
Kirť 20912
Radava 20913