Čelkova Lehota

Katastrálne územia

Čelkova Lehota 809144

Základné sídelné jednotky

Čelkova Lehota 20914