Čeľovce

Katastrálne územia

Čeľovce 809195

Základné sídelné jednotky

Čeľovce 20919
Egreš 21417

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Čeľovce (SK042B528242)