Čelovce

Katastrálne územia

Čelovce 809161

Základné sídelné jednotky

Čelovce 20916
Mackov vŕšok 20917
Rómska osada 20915