Čerín

Časti obce

Čačín 401936
Čerín 402072

Katastrálne územia

Čačín 808334
Čerín 809284

Základné sídelné jednotky

Bečov 25446
Čačín 20833
Čerín 20928