Černina

Katastrálne územia

Černina 809322

Základné sídelné jednotky

Černina 20932

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Černina (SK0412520110)