Cernina

Katastrálne územia

Cernina 808008

Základné sídelné jednotky

Cernina 20800