Černochov

Katastrálne územia

Černochov 809331

Základné sídelné jednotky

Černochov 20933

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Černochov (SK042B528269)