Čertižné

Katastrálne územia

Čertižné 809349

Základné sídelné jednotky

Čertižné 20934

Prešovský kraj (7) » Okres Medzilaborce (705) » Čertižné (SK0415520128)