Chanava

Katastrálne územia

Chanava 820644

Základné sídelné jednotky

Chanava 22064
Nový Klenovec 22065