Chľaba

Katastrálne územia

Chľaba 820661

Základné sídelné jednotky

Chľaba 22066