Chľaba

Katastrálne územia

Chľaba 820661

Základné sídelné jednotky

Chľaba 22066

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Chľaba (SK0234503207)