Chlebnice

Katastrálne územia

Chlebnice 820679

Základné sídelné jednotky

Chlebnice 22067