Chlebnice

Katastrálne územia

Chlebnice 820679

Základné sídelné jednotky

Chlebnice 22067

Žilinský kraj (5) » Okres Dolný Kubín (503) » Chlebnice (SK0313509698)