Chlmec

Katastrálne územia

Chlmec 820687

Základné sídelné jednotky

Chlmec 22068