Chmeľnica

Katastrálne územia

Chmeľnica 820695

Základné sídelné jednotky

Chmeľnica 22069