Chmeľnica

Katastrálne územia

Chmeľnica 820695

Základné sídelné jednotky

Chmeľnica 22069

Prešovský kraj (7) » Okres Stará Ľubovňa (710) » Chmeľnica (SK041A526754)