Chmeľová

Katastrálne územia

Chmeľová 820725

Základné sídelné jednotky

Chmeľová 22072

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Chmeľová (SK0411519286)