Chmeľovec

Katastrálne územia

Chmeľovec 820733

Základné sídelné jednotky

Chmeľovec 22073

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Chmeľovec (SK0417524514)