Chmiňany

Katastrálne územia

Chmiňany 820750

Základné sídelné jednotky

Chmiňany 22075

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Chmiňany (SK0417524549)