Choča

Katastrálne územia

Choča 820792

Základné sídelné jednotky

Choča 22079