Choča

Katastrálne územia

Choča 820792

Základné sídelné jednotky

Choča 22079

Nitriansky kraj (4) » Okres Zlaté Moravce (407) » Choča (SK0237500321)