Chorváty

Katastrálne územia

Chorváty 841463

Základné sídelné jednotky

Chorváty 24146