Chotča

Katastrálne územia

Chotča 820873

Základné sídelné jednotky

Chotča 22087