Chotča

Katastrálne územia

Chotča 820873

Základné sídelné jednotky

Chotča 22087

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Chotča (SK041B527335)