Chrámec

Katastrálne územia

Chrámec 820911

Základné sídelné jednotky

Chrámec 22091