Chrasť nad Hornádom

Katastrálne územia

Chrasť nad Hornádom 820938

Základné sídelné jednotky

Chrasť nad Hornádom 22093

Košický kraj (8) » Okres Spišská Nová Ves (810) » Chrasť nad Hornádom (SK042A543152)