Chrastince

Katastrálne územia

Chrastince 820946

Základné sídelné jednotky

Chrastince 22094

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Chrastince (SK032A516058)