Chrastné

Katastrálne územia

Chrastné 820954

Základné sídelné jednotky

Chrastné 22095