Chrastné

Katastrálne územia

Chrastné 820954

Základné sídelné jednotky

Chrastné 22095

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Chrastné (SK0426521477)