Chropov

Katastrálne územia

Chropov 821004

Základné sídelné jednotky

Chropov 22100

Trnavský kraj (2) » Okres Skalica (206) » Chropov (SK0216504394)