Chrťany

Katastrálne územia

Chrťany 821012

Základné sídelné jednotky

Chrťany 22101
Jazero 22102