Chudá Lehota

Katastrálne územia

Chudá Lehota 821047

Základné sídelné jednotky

Chudá Lehota 22104

Trenčiansky kraj (3) » Okres Bánovce nad Bebravou (301) » Chudá Lehota (SK0221556408)