Chvalová

Katastrálne územia

Chvalová 821055

Základné sídelné jednotky

Chvalová 22105

Banskobystrický kraj (6) » Okres Revúca (608) » Chvalová (SK0328514977)