Chvalová

Katastrálne územia

Chvalová 821055

Základné sídelné jednotky

Chvalová 22105