Chvojnica

Katastrálne územia

Chvojnica 821063

Základné sídelné jednotky

Chvojnica 22106

Trenčiansky kraj (3) » Okres Myjava (303) » Chvojnica (SK0223504408)