Chvojnica

Katastrálne územia

Chvojnica 821071

Základné sídelné jednotky

Chvojnica 22107

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Chvojnica (SK0227514039)