Chynorany

Katastrálne územia

Chynorany 821098

Základné sídelné jednotky

Chynorany 22109