Chynorany

Katastrálne územia

Chynorany 821098

Základné sídelné jednotky

Chynorany 22109

Trenčiansky kraj (3) » Okres Partizánske (305) » Chynorany (SK0225543004)