Chyžné

Katastrálne územia

Chyžné 821110

Základné sídelné jednotky

Chyžné 22111