Čičarovce

Katastrálne územia

Čičarovce 809497

Základné sídelné jednotky

Čičarovce 20949

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Čičarovce (SK0427528277)