Čierna

Katastrálne územia

Čierna 809551

Základné sídelné jednotky

Čierna 20955

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Čierna (SK042B528285)