Čierna Lehota

Katastrálne územia

Čierna Lehota 809560

Základné sídelné jednotky

Čierna Lehota 20956