Čierne Kľačany

Katastrálne územia

Čierne Kľačany 809675

Základné sídelné jednotky

Čierne Kľačany 20967

Nitriansky kraj (4) » Okres Zlaté Moravce (407) » Čierne Kľačany (SK0237500151)