Čierne Pole

Katastrálne územia

Čierne Pole 809705

Základné sídelné jednotky

Čierne Pole 20970

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Čierne Pole (528307)