Čierny Potok

Katastrálne územia

Čierny Potok 809811

Základné sídelné jednotky

Čierny Potok 20981
Durenda 20982