Čifáre

Katastrálne územia

Čifáre 809845

Základné sídelné jednotky

Čifáre 20984

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Čifáre (SK0233500160)