Cigeľ

Katastrálne územia

Cigeľ 808156

Základné sídelné jednotky

Cigeľ 20815